Er adressen ukendt, klik da på ’Fortsæt uden adresse’

Kender du adressen eller en adresse i nærheden af, hvor du har set Kæmpe-Bjørneklo, så indtast den herunder. Den valgte adresse vil blive brugt til at finde et punkt på et kort, hvor du kan markere din observation.

1. Tast de første bogstaver i dit vejnavn og klik på vejnavnet i listen
2. Klik på dit husnummer i næste liste
3. Klik på "Næste"